Privacyverklaring Anglo Belgian Corporation

Uw privay is belangrijk voor ons!
We willen Uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van U als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook toegelicht welke rechten U heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

 • 1. Wie zijn we?

  Uw gegevens worden verwerkt door Anglo Belgian Corporation, Wiedauwkaai 43, 9000 Gent.
  Indien U bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan U ons steeds contacteren op het mailadres gdpr@abc-engines.com.

 • 2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en wat doet ABC met deze persoonsgegevens?

  2.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen en die we van U opvragen

  2.1.1. Indien U een opleiding bij ABC volgt of deelneemt aan een activiteit die ingericht wordt door ABC

  • Contactgegevens: naam, voornaam, taal, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie, facturatiegegevens,…
  • Identificatiegegevens: geboortedatum
  • Informatie met betrekking tot uw resultaten bij een opleiding en de bijhorende attesten

  2.1.2. Telefonisch contact bij informatieaanvraag
  Als U ons telefonisch contacteert, kunnen onze medewerkers uw contactgegevens noteren om aan de juiste collega mee te delen, U opnieuw te contacteren en eveneens de interne werking te optimaliseren.

  2.1.3. Inschrijving nieuwsbrief

  • Uw contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, …
  • Wij houden op basis van uw leesgedrag ook uw voorkeuren bij om zo enkel voor U relevante nieuwsbrieven te sturen.

  2.1.4. Wanneer U onze website bezoekt
  ABC maakt op de website gebruik van cookies. Bij het bezoeken van de ABC-website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om U bij uw volgend bezoek te herkennen. Tevens worden uw instellingen en voorkeuren onthouden. Meer informatie met betrekking tot onze Cookie Policy vindt u klik hier.

  2.1.5. Contactpersonen van bedrijven waarmee ABC een contract heeft gesloten of de intentie heeft om een samenwerking mee aan te gaan

  • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
  • ABC verzamelt deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie.
  • Ingeval U een visitekaartje overhandigt, wordt U eveneens opgenomen in onze database en beroept ABC zich op het gerechtvaardigd belang*.
   * Gerechtvaardigd belang houdt in dat zonder deze handeling/actie de activiteit niet uitvoerbaar is.

  2.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

  ABC verwerkt soms publieke gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, of het kan gaan om gegevens die U zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website.

  Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw regio of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen, Graydon en Trendstop behoren hiertoe.

  ABC ontvangt mogelijks ook van derden informatie die op U betrekking heeft. ABC kan deze informatie gebruiken om U te contacteren voor prospectie.

 • 3. Waarvoor gebruikt ABC Uw persoonsgegevens?

  ABC gebruikt deze persoonsgegevens om:

  • U te kunnen inschrijven voor een opleiding/infosessie of om eventuele annulaties/wijzigingen door te geven …
  • U de resultaten van daaraan verbonden testen door te geven
  • Om een correcte factuur op te maken
  • U te informeren
  • U attesten te bezorgen
  • U een correct antwoord op uw vraag te geven
  • U op de hoogte te houden van onze nieuwe trends en over onze dienstverlening in het algemeen
  • Onze website te verbeteren
  • Onze dienstverlening te optimaliseren
 • 4. Verwerkingsgronden

  ABC houdt uw persoonsgegevens bij omdat deze nodig zijn voor de uitvoering van een contract, omdat we een gerechtvaardigd belang als gegevensverwerker hebben of omdat U in het verleden al toestemming gaf.

 • 5. Wie ontvangt Uw persoonsgegevens?

  ABC verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen.

  Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan uw interne contactpersoon, indien deze hierom verzoekt.

  ABC werkt samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen consulteren in het kader van de dienstverlening & mogelijke wettelijke verplichtingen die zij uitvoeren voor ABC.

 • 6. Hoe lang worden Uw persoonsgegevens bewaard?

  ABC zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden, met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijnen. Indien gegevens niet langer bewaard hoeven te worden, zullen alle identificeerbare kenmerken of alle gegevens worden verwijderd.

  Om administratieve redenen zal ABC uw naam en voornaam wel archiveren, vermits deze niet gewist kan worden uit eventuele verslagen, aanwezigheden voor opleidingen of deelnames aan vergaderingen. Dit omdat de deelname aan opleiding eveneens verband houdt met het verkrijgen van bepaalde kwaliteitslabels of diploma’s die ABC ten allen tijde moet kunnen consulteren. Uw persoonsgegevens worden uiteraard niet meer op actieve manier bijgehouden.

  Uiteraard bewaart ABC uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

 • 7. Welke rechten kunt U uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?

  7.1. U kunt Uw gegevens inkijken

  Wil U bekijken welke persoonsgegevens ABC over U verwerkt, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.

  ABC zal U binnen een redelijke termijn een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over U worden bijgehouden. ABC kan nu reeds bevestigen dat er geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …)

  7.2. U kunt Uw gegevens laten verbeteren

  Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), vragen we U om ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen.

  7.3. U kunt Uw gegevens laten verwijderen

  Indien U van mening bent dat ABC bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan U vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

  ABC zal beperkte persoonsgegevens in ieder geval moeten bijhouden voor wettelijke bepalingen, kwaliteitslabels of attesten indien dit van toepassing is.

  7.4. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

  Zijn uw gegevens onjuist en heeft U gevraagd om uw persoonsgegevens aan te passen of meent U dat ABC uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan U vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Dit betekent dat ABC uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mag verwerken. ABC mag uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mag er geen verdere verwerkingen meer uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

  7.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

  Indien U dit wenst, kan U aan ABC vragen om de gegevens die U zelf aan ABC heeft verstrekt aan U of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

  7.6. U kunt weigeren dat Uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

  Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst. U kunt aangeven dat deze verwerking niet is toegestaan.

  7.7. U kunt Uw toestemming intrekken

  Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan U deze toestemming ten allen tijde intrekken. ABC zal dan uw persoonsgegevens verwijderen.

  Indien U één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ABC via gdpr@abc-engines.com en duidelijk te specifiëren welk recht U wil uitoefenen.

  Voor inhoudelijke vragen over deze privacyverklaring van ABC kan U zich richten tot gdpr@abc-engines.com.

  Bovendien informeren we U dat U ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien U meent dat ABC uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleeft: commission@privacycommission.be.

 • 8. Wij beschermen Uw persoonsgegevens

  ABC doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. ABC neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons!

 • 9. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

  Deze privacyverklaring is geen statisch document. Hij kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan.

Cookie Policy

Anglo Belgian Corporation nv
https://www.abc-engines.com/
Wiedauwkaai 43
9000 Gent
België

Cookie policy Anglo Belgian Corporation

 • 1. Algemeen

  Anglo Belgian Corporation maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op https://www.abc-engines.com/(hierna genoemd de “Website”) op te slaan en te verwerken. Alle gegevens die Anglo Belgian Corporation haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

  Anglo Belgian Corporation is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

 • 2. Wat is een cookie?

  Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Anglo Belgian Corporation u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

  Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

  Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

  • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
  • Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.
  • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
  • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Anglo Belgian Corporation maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Anglo Belgian Corporation te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Anglo Belgian Corporation zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
  • Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Anglo Belgian Corporation haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Anglo Belgian Corporation gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Anglo Belgian Corporation gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Anglo Belgian Corporation controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.
 • 3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

  De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Anglo Belgian Corporation desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

  Google Analytics cookies
  Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

  • _GA
  • _GID
  • _UTMA
  • _UTMZ

  Hotjar cookies
  Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

  • _HJINCLUDEDINSAMPLE


  Andere website cookies:

  Craft CMS-cookies
  We gebruiken Craft CMS als ons websitesysteem. Craft gebruikt cookies die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Raadpleeg het Cookiebeleid van Craft CMS voor meer informatie over deze cookies. >> laten doorlinken naar: https://craftcms.com/privacy

  • CraftSessionId
 • 4. Cookies uitschakelen

  Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

 • 5. Contactgegevens Anglo Belgian Corporation

  Anglo Belgian Corporation nv
  Wiedauwkaai 43
  9000 Gent
  België
  E-mail: gdpr@abc-engines.com