Disclaimer

Copyright
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de algemene voorschriften met betrekking tot de auteursrechten. Alle inhoud op onze website is beschermd door auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, illustraties en opmaak van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd door de wet van intellectuele eigendommen. Deze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, mogen niet gekopieerd worden voor overdracht en mogen niet gewijzigd worden. Het is toegestaan deze webpagina’s af te printen voor privé gebruik (informationele doeleinden) indien de bron vermeld staat. Ander gebruik van deze pagina’s vereisen een schriftelijke toestemming van ANGLO BELGIAN CORPORATION NV.

Content and guarantee
De inhoud gepubliceerd op onze website is zorgvuldig samengesteld. Anglo Belgian Corporation NV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor gangbaarheid, correctheid en volledigheid van de voorziene informatie. Aansprakelijkheidsclaims die ontstaan als gevolg van het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten. Impliciete garanties met betrekking tot commerciële geschiktheid, aanpassing voor specifieke doeleinden en niet-schending van wetten en octrooien zijn eveneens uitgesloten.