ANGLO BELGIAN CORPORATION ONTVANGT ALS EERSTE EU STAGE V EMISSIE CERTIFICAAT VOOR MIDDELSNELLOPENDE MOTOREN.

04 mei 2021

Op 30 april 2021 ontving Anglo Belgian Corporation, de Gentse motorenbouwer van middelsnellopende motoren, het officiële EU STAGE V certificaat voor de DZC-motoren. ABC is de eerste motorfabrikant van middelsnellopende motoren die deze certificatie behaalt.

EU Stage V is de nieuwe emissieregeling volgens EU2016/1628. Deze limiteert de uitstoot van o.a. stikstofoxides en partikels (roet) tot zéér lage waarden. Dit voor alle NRMM (Non Road Mobile Machinery) waaronder de binnenvaart ook valt. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW is de fase V emissie-eis op 1 januari 2020 in voege getreden. Deze verordening geldt voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor nieuwbouw alsook voor hermotorisatie. De EU stage V-motoren voor de binnenvaart zijn opgedeeld in verschillende categorieën: IWP en IWA. ABC heeft voor beide categorieën een Stage V oplossing voor motoren tot 4000kW. Doordat de motor en het nabehandelingssysteem perfect op elkaar afgestemd zijn, is er naast de sterke emissiereductie ook nog een aanzienlijke extra brandstofbesparing.

Anglo Belgian Corporation is zeer trots met het behaalde EU Stage V certificaat. Als toonaangevende Belgische motorbouwer is dit een uitmuntend resultaat en positioneren we ons als voorloper in de markt. Deze markt is trouwens niet beperkt tot de binnenvaart, ook zeegaande schepen kunnen beroep doen op deze ontwikkeling. Voor deze schepen gelden momenteel nog minder strenge emissienormen, echter, sommige operatoren kiezen er bewust voor om hun emissies verder te verminderen. Dankzij deze ontwikkeling kunnen zij voldoen aan de strengere ULEV (Ultra Low Emission Vessel) richtlijn.

Yannick Loulidi, ontwikkelingsingenieur EATS bij ABC is alvast blij met het resultaat:

Als Belgisch bedrijf mogen we erg fier zijn om als eersten in dit segment een Stage V certificaat te halen. Het was een leuke uitdaging om het complete project te doorlopen. Voor EU Stage V moeten we niet enkel voldoen aan bepaalde emissie eisen maar zijn er nog heel specifieke eisen aan de controle van het systeem. Daarbij komt ook nog een opvolging van de motoren tijdens de productie en implementatie in het veld. Ons grote voordeel is dat we productie, ontwikkeling en testen op dezelfde site doen. Dit zorgt ervoor dat we met een heel korte keten werken die ons toestaat snel te reageren indien nodig. Dit is een gezamenlijk project dat door heel ABC gedragen is, van de mensen van assemblage tot de proefdraaiers. Iedereen binnen ABC zorgde er mee voor dat we dit fantastische resultaat bereikten!