Motor upgrades

Een van ABC’s typerende kenmerken is dat het blijft focussen op onderzoek en ontwikkeling. Zo werkt het bedrijf voortdurend aan het optimaliseren en vernieuwen van zijn motoren. Klanten die in het verleden een ABC-motor hebben gekocht, kunnen gebruik maken van motor upgrades. Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben op de efficiëntie van de motor, het brandstofverbruik, de uitstoot, het gebruik van alternatieve brandstoffen en de monitoring.

Engine Upgrade

Efficiëntie motor
Bestaande klanten die de efficiëntie van hun motor(en) verder willen verhogen, kunnen bij ABC terecht voor nazicht en het in kaart brengen van het brandstof- en olieverbruik. Door een analyse van het gebruikersprofiel (bijv. turbo aanpassing voor deellast, reductie motortoerental, …) kunnen belangrijke winsten gerealiseerd worden.

Brandstofverbruik
Het installeren van verbruiksmeters laat u toe uw brandstofverbruik van dichtbij op te volgen. Deze registreren uw reëel verbruik, waardoor u de historiek van uw brandstofverbruik kunt bekijken en, indien nodig, aanpassingen kunt maken aan uw gebruikersprofiel. Tevens zorgt dit ook voor een beter verbruiksbesef van de operator. Door gebruik te maken van onze verbruiksmeters is het daarenboven mogelijk om slijtage van injectiemateriaal vroegtijdig te detecteren. Bijkomende winsten kunnen dan weer gehaald worden door een verdere optimalisatie van de verhouding toerental/belasting. De verbruiksmeter is maar 1 voorbeeld maar er zijn tal van mogelijkheden.

Uitstoot
Steeds strengere emissienormen zorgen voor uitdagingen. Voor oude(re) ABC-motoren bieden we een uitgebreid scala aan van mogelijkheden en technieken (waaronder katalysatoren, ureuminjectie, wateremulsie, roetfilter, …) zodat u steeds voldoet aan de strengste milieueisen. Door te kiezen voor een ABC-nabehandelingssysteem kunnen emissies tot een minimum worden herleid.

Alternatieve brandstoffen
ABC hecht veel belang aan brandstofdiversiteit waarbij de ABC-motoren kunnen draaien op alternatieve brandstoffen (HFO, CNG, LNG, biobrandstoffen, …). Naast diesel en gasolie (GO) zijn ABC’s middelsnellopende motoren zijn zeer geschikt om met alternatieve brandstoffen te werken. De reden ligt in het feit dat bij snellopende motoren vaak common rail-technologie wordt gebruikt daar waar ABC’s middelsnellopende motoren typisch over mechanische injectie beschikken. Bij middelsnellopende motoren is de verbrandingstijd, omwille van het lagere toerental, groter wat de mogelijkheid geeft om “moeilijke(re)” brandstoffen – zoals zware stookolie (HFO) en biobrandstoffen – te verbranden t.o.v. gedistilleerde brandstoffen zoals ULSD, ... Tevens leidt dit er ook toe dat middelsnellopende motoren minder verbruiken dan snellopende motoren. Voor de ombouw van bestaande ABC-motoren beschikt ABC over heel wat kennis en ervaring.

Monitoring
Ook voor een upgrade of uitbreiding van het bewakingssysteem van de motor bent u bij ABC aan het juiste adres. Zo kan het bewakingssysteem van de motor worden uitgerust met een monitoringssysteem vanop afstand waardoor u uw vloot van motoren op een efficiënte manier kunt opvolgen. Bijkomend zijn er heel wat uitgebreide mogelijkheden tot automatisering waarbij de connectiviteit met andere systemen blijft behouden. Tot slot kan men opteren voor een omvangrijke dataregistratie van alarmen, temperaturen, drukken, …

Voor meer informatie over motor upgrades, bel +32 (0) 9 267 00 00 of vul ons contactformulier in.