Motor upgrades

Een van ABC’s typerende kenmerken is dat het blijft focussen op onderzoek en ontwikkeling. Zo werkt het bedrijf voortdurend aan het optimaliseren en vernieuwen van zijn motoren. Klanten die in het verleden een ABC-motor hebben gekocht, kunnen gebruik maken van motor upgrades. Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben op de efficiëntie van de motor, het brandstofverbruik, de uitstoot, het gebruik van alternatieve brandstoffen en de monitoring.

Engine Upgrade


Efficiëntie motor
Bestaande klanten die, omwille van een veranderd vaarprofiel, de efficiëntie van hun motor(en) verder willen verhogen, kunnen bij ABC terecht voor nazicht en het in kaart brengen van het brandstof- en olieverbruik. Door een optimalisatie van motor/voortstuwing/vaarprofiel (bijv. turbo aanpassing voor deellast, reductie motortoerental, …) kunnen belangrijke winsten gerealiseerd worden.

Brandstofverbruik
Het installeren van verbruiksmeters laat u toe uw brandstofverbruik van dichtbij op te volgen. Deze registreren uw reëel verbruik, waardoor u de historiek van uw brandstofverbruik kunt bekijken en, indien nodig, aanpassingen kunt maken aan uw vaarprofiel. Tevens zorgt dit ook voor een beter verbruiksbesef van het personeel aan boord van het schip. Door gebruik te maken van onze verbruiksmeters is het daarenboven mogelijk om slijtage van injectiemateriaal vroegtijdig te detecteren. Bijkomende winsten kunnen dan weer gehaald worden door een verdere optimalisatie van de verhouding toerental/belasting. De verbruiksmeter is maar 1 voorbeeld maar er zijn tal van mogelijkheden.

Uitstoot
Zowel op land als op zee zorgen de steeds strengere emissievoorschriften voor uitdagingen. Voor maritieme toepassingen kunnen wij bestaande IMO Tier 0- en I-motoren ombouwen naar IMO Tier II-motoren. ABC biedt bovendien oplossingen voor de binnenvaart om te voldoen aan de toekomstige CCR-III, CCR-IV en EU Stage V-normen. Door te opteren voor een ABC-nabehandelingssysteem kan de uitstoot tot een minimum worden herleid. ABC biedt een uitgebreid scala aan mogelijkheden en technieken aan (waaronder katalysatoren, ureuminjectie, wateremulsie, roetfilter, …) waardoor uw schip steeds beantwoordt aan de strengste milieueisen.

Alternatieve brandstoffen
ABC hecht veel belang aan brandstofdiversiteit waarbij de ABC-motoren op alternatieve brandstoffen (HFO, CNG, LNG, methanol, biobrandstoffen, …) kunnen draaien. Naast Marine Gasoil (MGO) of Marine Diesel Oil (MDO) zijn ABC’s middelsnellopende motoren zeer geschikt om alternatieve brandstoffen te gebruiken. De reden ligt in het feit dat bij snellopende motoren vaak common rail-technologie wordt gebruikt daar waar ABC middelsnellopende motoren typisch over mechanische injectie beschikken. Bij de middelsnellopende motoren is de verbrandingstijd, omwille van het lagere toerental, groter wat de mogelijkheid geeft om “moeilijke(re)” brandstoffen – zoals HFO (Heavy Fuel Oil) en biobrandstoffen – te verbranden t.o.v. gedistilleerde brandstoffen zoals MDO, LFO, ULSD, enz.. Tevens leidt dit er ook toe dat middelsnellopende motoren minder verbruiken dan snellopende motoren.
Voor de ombouw van bestaande ABC-motoren beschikt ABC over heel wat kennis en ervaring.

Monitoring
Ook voor een upgrade of uitbreiding van het bewakingssysteem van de motor bent u bij ABC aan het juiste adres. Zo kan het bewakingssysteem van de motor worden uitgerust met een monitoringsysteem vanop afstand waardoor u uw vloot op een efficiënte manier kunt opvolgen. Bijkomend zijn er heel wat uitgebreide mogelijkheden tot automatisering waarbij de connectiviteit met andere systemen aan boord van het schip blijft behouden. Tot slot kan men opteren voor een omvangrijke dataregistratie van alarmen, temperaturen, drukken, …

Mocht u vragen hebben met betrekking tot motor upgrades, bel +32 (0) 9 267 00 00 of vul ons contactformulier in.