enkele referenties

Sleutel-op-de-deur projecten

Powerplant Brazsaville
32,5MW krachtcentrale Brazzaville

Dit sleutel-op-de-deur project in Brazzaville werd mede gerealiseerd door verschillende bedrijven uit de Ogepar group. Deze krachtcentrale wekt 32,5MW voor de stad Brazzaville op met 10x16VDZ motoren op Heavy fuel oil.

Het tankpark bestaat uit een losstation voor vrachtwagens, 3x2000m³ opslagtanks, 2x30m³ bezinktanks, 2x30m³ service tanks en 2x30m³ tanks voor gasolie. De HFO wordt door 5 separators en 2 boosters in een afzonderlijke kamer behandeld. De generatoren produceren elk 3,25MW bij 6.6kV.

Twee transformatoren van 30MW transformeren de spanning tot 30KV van waaruit het vermogen naar een substation afgeleid wordt. Twee hulptransformatoren van 1000KVA worden geïnstalleerd om de randinstallatie met 400V te kunnen voeden.

Powerplant Oleon
Krachtcentrale Oleon

De afvalfractie van een chemisch proces wordt gebruikt als brandstof voor twee 8DZC motoren op de site van onze klant Oleon (de hoofdproducent van oleochemicals in Europa). Aangezien deze brandstof het residu van een distillatieproces is, bevat het hoge hoeveelheden vrije vetzuren en bevat het aanzienlijke contaminatie. Voortaan wordt speciale aandacht besteed aan brandstofbehandeling bestaande uit meerdere centrifuges, een booster unit en verschillende aangepaste filters. De brandstofinjectie werd op maat ontworpen om de speciale brandstof aan te kunnen. Electriciteit wordt opgewekt via een laagspanningsalternator en getransformeerd tot 12kV via de 2.000kVA hoofdtransformatoren. Door middel van de hoogspanningscellen met de nodige beveiligingen wordt het vermogen geïnjecteerd in het locale distributienet. Een complete warmtekrachtkoppeling wordt bekomen door warmterecuperatie van uitlaatgassen en koelwater voor het genereren van stoom.

Powerplant Renogen
Krachtcentrale Renogen

Het project voor onze klant 4Energy Invest (een in België gevestigd hernieuwbare energiebedrijf) bestaat uit één 16DZC motor die op geraffineerde en gebleekte palmolie draait. Een opgewekt vermogen van meer dan 25.000MWh per jaar, voorziet 8500 families van electriciteit. Bovendien zal de nieuwe krachtcentrale direct en indirect voor 40 nieuwe jobs zorgen. De opgewekte warmte wordt gerecupereerd en getransfereerd naar 2 nabijgelegen bedrijven die ze op hun beurt gebruiken om hout te drogen. Naast de genset en de mechanische en electrische installatie, wordt het volledige oliebehandelingssysteem inclusief opslagcapaciteit ontworpen, geïnstalleerd en geactiveerd volgens een strakke opleveringstermijn. Schadelijke uitstoot wordt vermeden door een uitlaat schoonmaaksysteem. Zo wordt de CO2-uitstoot gereduceerd met 55.000 ton.

Powerplant Allwinds
Krachtcentrale Allwinds

De installatie en commissioning van 5.5MWh – verdeeld over twee 16DZC motoren aan 1000tpm – in een smalle ruimte naast een shopping center: dat was de uitdaging van het project met referentie "Allwinds" in Nederland. Aangezien de machinekamer direct naast een shoppingcenter kwam, werd een grondige studie gemaakt rond de impact van het geluid op de omgeving. Als resultaat werden speciale geluidswerende panelen gemonteerd die ervoor zorgen dat er buiten de machinekamer geen geluidsoverlast is. Bovendien werden beide motoren zo ontworpen dat de operatoren aan minimaal geluid zouden blootgesteld worden.Anglo Belgian Corporation nv maakt deel uit van de groep OGEPAR    |    Legal information