missie & visie

missie

ANGLO BELGIAN CORPORATION is producent van excellente motoren voor toepassingen wereldwijd in de energiesector (stroomgroepen) en de transportsector (scheepvaart en locomotieven). De ervaring van 100 jaar motorenbouw in een internationale omgeving geeft een uitzonderlijke expertise en competentie.

 

ABC streeft duurzame groei na op alle actieve markten. De wil tot groei en de passie van de medewerkers stuurt de onderneming vooruit.

 

We verplichten ons ertoe uitstekend werk te leveren in onze zakenactiviteiten. Hierbij leggen we de nadruk op integriteit en professionele aanpak. Ons doel is een positieve bijdrage te leveren aan het economisch en sociaal welzijn van onze onderneming met respect voor veiligheid en milieu.

 

De producten en diensten moeten kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid uitstralen. Wij streven naar maximale toegevoegde waarde in het product en we willen een leidende functie vervullen op elk zakengebied dat we betreden, telkens met behoud van een klantgerichte aanpak.

 

We streven technologische superioriteit na door continue research en verhoogde productiviteit. Dat vereist een omgeving die innovatie en ondernemingsgeest stimuleert.

visie

Wij ontwikkelen innovatieve systemen voor de opwekking van vermogen voor zowel energieproductie als transport van goederen. Alternatieve brandstoffen, emissie-arme uitstoot, reduceren van de Carbon Footprint en hybride systemen zijn geen onbekenden. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en eenvoud in het ontwerp zijn het streefdoel.

 

We beschouwen de hoge kwaliteit van ons personeel als een van de sterkste punten van de onderneming. We zijn overtuigd dat vorming meer zelfvertrouwen, kennis en inzicht aan de werknemer meegeeft en zo de kwaliteit en rentabiliteit van de onderneming zal verhogen. Wij verwachten van de medewerkers initiatief, nauwkeurigheid, focus, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Teamspirit is belangrijk en er is respect in de organisatie voor diversiteit en andere culturen.

 

Wij wensen een klimaat van open communicatie te stimuleren tussen alle werknemers en op alle niveau's om zo een omgeving van betrokkenheid en vertrouwen te scheppen.

 

De toegevoegde waarde moet gemaximaliseerd worden, zowel in het product als in het proces. Er wordt daarom gestreefd naar het Lean concept op alle niveau's van de organisatie. Lean is proactief denken en handelen. Daarnaast wordt synergie nagestreefd met de andere bedrijven binnen de groep.

 

We willen het vertrouwen van de aandeelhouders belonen met een groei van de onderneming. Groei is vooruitgang boeken in het verwezenlijken van de doelstellingen. Naarmate we groeien neemt de behoefte tot structuren en systemen toe, zonder de flexibiliteit te vergeten.

 

De noden en wensen van de klant staan centraal en ABC denkt mee in het bedrijfsconcept van de klant. Samen wordt de ontwikkelingsstrategie vastgelegd, zo kan ABC mee groeien met de klant conform de lange termijn visie. We blijven alert om zo veel mogelijk kostenbesparend te zijn, zonder onze sterke vertegenwoordiging op de markt uit het oog te verliezen.
Anglo Belgian Corporation nv maakt deel uit van de groep OGEPAR    |    Legal information