Rd

DESIGNER PRODUCT IMPROVEMENT (M/V)

Anglo Belgian Corporation, met hoofdzetel in Gent, is één van Europa's meest toonaangevende

middelsnellopende motorfabrikanten. ABC-motoren worden gebruikt in schepen, locomotieven en

generatorsets. Anglo Belgian Corporation werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nog efficiëntere motoren

met meer vermogen, een lager brandstofverbruik en dus minder uitstoot. We zijn op zoek naar:

DESIGNER PRODUCT IMPROVEMENTS (M/V)

FUNCTIE

 Je ontwerpt nieuwe stukken in 3D en 2D (Catia V6 en Autocad) en je verbetert bestaande stukken. Je

houdt hierbij steeds rekening met de best mogelijke productiemethode, de te halen nauwkeurigheden

en montagemogelijkheden.

 Je werkt samen met andere designers en ontwikkelingsingenieurs om nieuwe ontwerpen uit te

tekenen.

 Je overlegt met de betrokken diensten (aankoop, productie, montage, service) om ervoor te zorgen

dat jouw ontwerp aan de verwachtingen voldoet.

 Je zorgt ervoor dat de aangepaste of nieuwe stukken besteld worden en in productie gaan. Je volgt

deze op in de montage en proefbank. Indien nodig voer je aanpassing door;

 Op regelmatige basis overloop je de stand van zaken van de verschillende opdrachten om eventuele

moeilijkheden tijdig te kunnen opsporen;

 Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op.